ФОНТАНИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ФОНТАНИ. ОБОРУДВАНЕ

Multimedia Fointain Warshaw Neva Floating Fountain StPetersburg Neva Floating Fountain StPetersburg Neva Floating Fountain StPetersburg Senta Serbia Deva Romania Deva Romania SONY CENTER Europa Park Spain Europa Park Spain Europa Park Spain Europa Park Spain Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Mardan Palace Turkey Banpo Bridge South Korea Banpo Bridge South Korea Banpo Bridge South Korea Banpo Bridge South Korea Xidan Fountain China Xidan Fountain China Swarovski fountain Austria Swarovski fountain Austria Multimedia Fointain Warshaw Multimedia Fointain Warshaw Multimedia Fointain Warshaw Multimedia Fointain Warshaw TROMONT ARENA Multimedia Fointain Warshaw

OASE

Фонтани и оборудване за фонтани. Десетилетия наред немската компания OASE застава зад креативния дизайн, използвайки водата за създаване на впечатляващи фонтани и водни ефекти от градини и паркове до внушителни инсталации на публични пространства. 

В продължение на години OASE работи върху дизайнерския и производствен процес на елементи за фонтани, за да направи продуктите си изключително природосъобразни, икономични и най-вече надеждни. Решенията на компанията са не само иновативни, но и трайни. OASE създава за клиентите си разнообразни и високотехнологични продукти, които правят живота и проектирането с вода вълнуващо. Всички продуктови разработки се характеризират с изтънчен дизайн, висококачествени материали и леснота на боравене. Името на OASE е синоним за най-висок стандарт на качество, причина за което е че веригата: от анализите до концепцията, и от дизайна до изпълнението са изцяло под контрола на компанията. Постоянен мониторинг, който е развиван и усъвършенстван през годините, за да осигурява многогодишна гаранция за безупречно работно представяне.

Компанията се разделя на три основни сегмента: Water Gardens/ Водни градини/, където на фокус е градинското езеро във всичките му форми; Fountain Technology/ Фонтани Технология/, използващ играта на вода, светлина, а често и музика за създаването на грандиозни водни ефекти; Lake Management/ Езерен Мениджмънт/, занимаващ се с качеството на водата и създаването на изкуствени езера за голф игрища или паркове.

OASE Fountain Technology

Водните ефекти са един най-популярните и ценни части от градинско-парковото изкуство в продължение на хилядолетия. Днес също би било изненадващо ако успеете да намерите някой, който да може да устои на ефекта от ритмично пулсиращите водни струи, каскади или фонтани.
OASE Fountain Technology предлага много възможности за различни комбинации от водни ефекти, които могат да бъдат допълнени от светлина или музика. Благодарение на техническия капацитет на OASE няма граници пред креативноста.
Без значение дали са единични фонтани, обширни инсталации до 150 метра височина, класическа или с модерна форма, изграждане на нов или реконструкция на вече съществуващ: ние разработваме всичко съобразно идеите и вижданията на клиента, като в този креативен процес се раждат внушителни водни ефекти, използващи първокласна технология и индивидуален дизайн.
Фонтаните на OASE благодарение на артистичен дизайн създават уникална атмосфера чрез играта на изкуство, светлина, вода, а вече и все по-често и мултимедийни графики (чрез лазери). Специално визуално усещане което правим достъпно, както за открити пространсва, така и за затворени помещения (интериорни фонтани).

OASE Lake Management

Този сегмент е посветен на качеството на водата в изкуствените водни басейни, като тези на голф игрища или паркове. Разбира се Lake Management не е предназначен само за поддръжката на голф игрища, всеки който отдава значение на езерната екология за средна или голяма по размер градина или парк може да разчита на иновативните и лесни за инсталация решения на OASE.
Като допълнение голяма част от продуктите не само могат да се свържат с езерото по естествен и природен начин, но и много бързо възвръщат инвестицията си, поради тяхната икономичност и ефективност.
В зависимост от езерната система някои от продуктите могат да бъдат инсталирани самостоятелно или в комбинация. Това са подукти, които аерират водата, ултравиолетови лампи които премахват водораслите, плаващи фонтанни, филтри за подобряване качеството на водата или скимери за почистване на повърхността на водата. Като правило, продуктовата гама на OASE не използва химични препарати, а само бактерии, които подпомагат езерната екология.
Години опит в сегментите за изграждане и поддръжка на градински езера и фонтани спомагат за ефективно развитие и управление на по-обемни водни басейни.

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ФОНТАН 

 • Архитектурно или художествено оформление
 • Съобразяване с архитектура, сгради и околната среда
 • Визия за водни площи, огледала и видове водни ефекти (струи)
 • Идея за комбинация на форми за басейни, водни каскади, падове и етажност
 • Решения за начин на движение на водата, посока на водни потоци и видове ефекти
 • Осветление и светлинни ефекти
 • Технически решения на база идея и концепция

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

ДЮЗИ

 • Определяме модел дюза според ефекта, който сме избрали
 • Тип: Потопяема, Повърхностна, Вградена
 • Височина която искаме да постигнем за конкретната дюза
 • Радиус на покритие на всяка дюза или Дължина на струя ( за модели:"Jumping Jets", "Gushing nozzle", "Fan Nozzle")
 • Материал: PVC, INOX, Стомана, Бронз
 • Присъединителна цолова резба: 1”, 1 ½”, 2”, 3", 4”/ фланшов адаптор/
 • Монтаж: съобразно детайл от фирмата производител

Разпределение: 

 • Позиционираме избраните модели дюзи съобразно желаният ефект който искаме да постигнем.
 • Избора на модел и брой дюзи трябва да се съобрази с размера и обема на водния басейн ( височина, дебит, количество).
 • Обединяваме определен брой дюзи във “фонтанна група” ( по този начин имаме необходимите ни параметри за избор на помпа) - “фонтанни групи” работещи по различен сценарии на база управление от табло, контролер и зададен алгоритъм на работа.

   

 

ОСВЕТЛЕНИЕ

                   

 • Избор на вид, модел, цвят: LED/RGB и позиционирането в басейна е изцяло съобразено с желания ефект
 • Осветителните тела и прожекторите се позиционират в близост до дюзите с цел да се акцентира върху ефекта (от 35 - 50см)
 • Избора на сила на осветлението е съобразно височината на водната струя.
 • Разделят се на токови кръгове: на 12V или 24V

   

ТРЪБНА РАЗВОДКА

 • PVC Тръби: от PN6 до PN10
 • Диаметри: Ф32 mm - Ф200 mm. Най-използвани диаметри са Ф63 mm или Ф75 mm
 • Присъединителни фитинги: PVC колена, тройници, муфи, адаптори, спирателни кранове на лепене
 • Арматура за залагане по време на кофража на басейна

ВЛИВНА ДЮЗА

 • Към захранваща (пълнеща) тръба
 • Позиционирана като вградена арматура в стена на воден басейн или към комбинирана арматура на височина горно ниво на водата (35 – 40 cm от дъното)
 • Възможност за връзване към електронен ниво регулатор и ел. клапан с цел автоматизация на допълването

ДЪНЕН СИФОН

 • Арматура за вграждане в коритото
 • Разполага се в най-ниската точка на дъното на басейна на място подходящо за обслужване
 • Сечение: съобразно необходимият дебит за засмукване към помпи (ако сифонът се използва и за смукател).
 • Заустване към канализационна тръба със спирателна арматура

СМУКАТЕЛ/СМУКАТЕЛНА РЕШЕТКА

 • Арматура за вграждане в коритото под или над защитна решетка, в най-ниската точка на дъното или допълнително вдълбочена шахта от басейна
 • Сечение: съобразно необходимият обем вода към помпите
 • Размер на отвори в решетка: според обема на необходимата вода и големината на примеси (замърсители)
 • Функция: смукателен елемент към помпи

ПРЕЛИВНИК

 • Арматура за вграждане в коритото, в най- ниската точка на дъното на басейна на място подходящо за обслужване
 • Сечение: съобразно общата площ на вдната повърхност и изчислено максимално количество вода, което би попаднало в басейна при интензивен валеж
 • Функция: предотвратява препълването на водният басейн при интензивен валеж или пълнене
 • Заустване към канализационна тръба след спирателна арматура на сифона 

КАБЕЛНА АРМАТУРА

 • Арматура за вграждане в коритото, в най-ниската точка на дъното на басейна на място подходящо за обслужване
 • Сечение / брой изводи: съобразно броя и сечението на проводниците към осветителните тела
 • Функция: да разклонява или свързва ел. проводници и същевременно да ги изолира от водната среда

ПОМПЕН И ФИЛТЪРЕН БЛОК

В него се включват: Филтрираща система - пясъчен филтър съобразен с обема на басейна и количеството вода за пречистване; Помпа (за сух монтаж); Контролер или ел. табло за управление на помпи и автоматика;
Разполага се в самостоятелна шахта в близост до водният басейн, хидроизолирано сухо помещение с достатъчно място за всички съоръжения;

 • Модел на конкретната помпа избираме на база общото необходимо водно количество за фонтанна група и необходимото налягане до последна дюза.
 • Отчитаме загубите на налягане в тръбите, фитингите и арматурите
 • Според местоположението избираме какъв тип помпа ще използваме – потопяема или за сух монтаж в помпено помещение.
 • Една помпа може да захранва повече от една фонтанна група.
 • При фонтаните се използват високо дебитни помпи с ниско налягане.
 • В комбинация с електро-честотно управление с една помпа може да се постигне динамика на фонтанна група ( различна височина на струите)
 • Добре е да се подбира с една идея по - мощна помпа, с по – широк диапазон на работа.

ПРОДУКТИ

Фирма "ПИПБРАДЪРС" ООД е търговска фирма вносител и дистрибутор за България на чужди фирми - производители на професионални продукти за градини и паркове: Автоматизирани подземни напоителни системи. Надземни поливни системи. Градинско и парково осветление. Фонтани и оборудване за водни площи. Помпи и помпено оборудване. Мъглуващи охладителни системи. Градински инструменти. Градинска техника и механизация. Градинска декорация оборудване за градини и паркове. Фирмата поддържа тесни контакти с обществени организации, браншови съюзи, бизнес асоциации и търговски камари. Има изградена дистрибуторска мрежа в цялата страна. В "Пипбрадърс" ООД работи екип от професионалисти, стремящи се да удовлетворят на 100% изискванията на нашите клиенти.

Официален вносител на:

 • HUNTER
 • SOLEM
 • SENNINGER
 • RAIN
 • IRRITEC
 • PALAPLAST S.A.
 • OASE Gmbh
 • biOrb
 • CELLFAST
 • GRUNDFOS
 • LOWARA
 • LANDA ILLUMINOTECNICA
 • FX LUMINAIRE
 • TECHMAR B.V.
 • IDROBASE S.R.L.
 • STIHL
 • EGO POWER PLUS
 • SEGWAY